Úvodní stránka

Valná hromada se konala tentokrát netradičně až v lednu, ale vše proběhlo jak mělo a myslím že se povedla.

Výroční zpráva SDH Bozkov za rok 2017

Výsledovka 2017

Rozvaha 2017

Zpráva velitele za rok 2017:

 

Takže i já si Vás dovolím přivítat na naší tradiční valné hromadě, tentokrát v netradičním čase.

Začnu tradičně  zprávou o činnosti výjezdové jednotky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bozkov asistovala letos u několika zásahů, z nichž nejvíce viditelný pro veřejnost byl zásah při odfouknuté střeše Nákupního střediska a pak samozřejmě celodenní činnost u orkánu Heward.  Jsem rád, že členové jednotky pracují opravdu svědomitě a pokud je opravdu potřeba dokážou za to vzít. Důležitá je samozřejmě také podpora obce jako zřizovatele Jednotky a ta funguje opravdu skvěle. Při práci s technikou zde musím ocenit zejména Marka Holinu, který se stará o zajištění technických kontrol vozidel a pokud je třeba i o drobný servis. Perlička na konec – letos, tedy 2018 máme již tři výjezdy..

Kulturní a společenskou činnost proběhla víceméně v obvyklém formátu.  V únoru tradiční maškarní plesy, letní tábor na Borečově, pouštění draků, hasičský výlet, spolupráce na pořádání dětského dne a dalších akcí pořádaných zejména pro děti. A stejní jsou i lidé co za tím stojí. Žádný tábor by nebyl bez Libora s Petrou, tradičně se k nim přidává s kuchyní babí Míla s Marcelou. Hasičský výlet dává dohromady Alena Marková a pořádání plesu i diskoték se opětovně ujímá Míra Václavík a jde mu to čím dál líp.

Samozřejmě nezapomínáme na ocenění našich členů při jejich životních jubileích a dobrý ohlas má i každoroční mše za zesnulé hasiče v místním kostele.

Opětovně zde musím zmínit jednu věc, která se děje a přitom není tolik vidět – Alena Zakoucká starší již spoustu let vede naši kroniku, za což ji určitě patří poděkování.

A poslední skoro-kulturní pochvala patří Míle s Marcelou za výbornou kuchyni nejen na táboře, ale i dnes na valné hromadě.

Největší díl práce byl ale odveden na sportovním poli:

Celkem jsme letos startovali na 28 soutěžích, což je o něco méně než v letech minulých a naše družstva přivezla 39 umístění na stupních vítězů, ale je to samozřejmě i dáno startem více družstev na jednotlivých soutěžích a jsou zde započítána i pódiová umístění v celkových seriálech

Jako každoročně zde musím poděkovat všem ochotným řidičům, kteří  berou auta a  pomáhají s dopravou,  hlavně u dětí – Kunceovi, Veselí,Vladěna Koucká, Alena Marková, Renata Vildová, Huškovi, Jodasovi i další. Moc si této spolupráce vážíme.

Krátce se pokusím shrnout práci jednotlivých družstev:

V rámci sboru máme aktivní soutěžní družstva mladých hasičů, dorostu, mužů a žen.

Mladí hasiči předváděli po celý rok dobré výkony. V kategorii starších jsme sice nedosahovali na úplnou špičku, přesto například 11. místo na okresním kole je velmi solidní. O to lepší výsledky ale měli mladší děti. V celoroční hře Plamen jsme obsadili 6. místo v okrese a celkovém hodnocení Soptíka pak mladší A tým skončil na krásném 2. místě celkově i v kategorii O krále požárních útoků.

Toto vše jsou výsledky, které nám přinášejí naději, že ani v budoucnu nevyklidíme pozice mezi nejlepšími sbory nejen na okrese.

V kategorii dorostu nás letos reprezentoval tým dorostenek a stálo to opravdu za to. Holky ovládly okresní i krajské kolo, a tak se po zásluze mohly radovat z již šesté účasti v řadě na mistrovství

České republiky, které se tentokrát konalo ve Zlíně. Konkurence se rok od roku zlepšuje a tak dosáhnout na pěkný výsledek je těžší a těžší. O to víc je cennější, že jsme se i v této konkurenci dokázali prosadit a obsadili jsme krásné celkové 4. místo. Navíc v prestižní disciplíně požární útok jsme obsadili 1. místo, holky se tak staly mistryněmi ČR v této disciplíně pro rok 2017.

Tým dorostenek je složen nejen z našich holek, ale i z děvčat z blízkého okolí, z nich ale drtivá většina má v Bozkově nějaké vazby a tak často spojí trénink s návštěvou příbuzných. Myslím, že zde je na místě vyjmenovat naše zlaté medailistky: Alena Marková, Jana Doležalová. Dana Rydvalová, Míša Martínková, Alena Dolenská, Kristýna Dolenská a Eliška Lukešová.

Do družstva se snažíme zapracovávat naše mladé holky, takže v týmu jsou dále Anna Marková, Tereza Koucká, Petra Kunceová, od podzimu začaly trénovat Marie Martínková a Karolina Svačková.

Družstva dospělých se letos věnovala hlavně postupovým soutěžím v požárním sportu a okresnímu poháru. Zde to dlouho vypadalo, že zvítězíme v obou kategoriích, nakonec se to ale povedlo jen ženám, muži se museli smířit s třetím místem, sezona byla dlouhá a určitý pokles formy se nám bohužel nevyhnul. Vše jsme si ale vynahradili v postupových soutěžích. Muži i ženy po úspěšném zvládnutí okrskového a okresního kola bojovali na krajském kole v Zákupech o postup na mistrovství republiky a tentokrát se to povedlo pouze mužům. Ale i druhé místo žen na kraji je velmi dobrým výsledkem.

Podruhé v historii sboru jsme tak postoupili na dospělé mistrovství České republiky v kategorii mužů. Mistrovství se konalo na konci prázdnin v Praze a ani tam jsme se neztratili. Sice jsme trochu doufali v lepši umístění zejména na požárním útoku, přesto 14. místo celkově ze 17 účastníků není rozhodně žádná ostuda i s ohledem na to, že my neskládáme žádné družstvo určené přímo pro mistrovství, jako to dělá spousta týmů, ale jedná se z drtivě většiny o kluky, kteří u našeho sboru pracují celoročně a odjezdí s námi drtivou většinu „obyčejných“ soutěží a potkáte je i u výjezdů jednotky. Určitě i oni si zaslouží zde být jmenováni: Jiří Lampa, Jan Lampa, Václav Hušek, Tomáš Blažek, Jan Berka,Marek Holina, Lukáš Hančar, Daniel Kucharski, Tomáš Zelenka a Aleš Hartig.

Jelikož Požární útok je pořád naše nejsilnější disciplína, přináším vám nejlepší výkony jednotlivých družstev.

Mladší děti A 18:60

Mladší děti B 23:20

Starší děti      21:54

Dorostenky   27:64 / jednotný stroj /

Ženy              26,87

Muži 2B        22:37

Muži 3B       24:82

Příští rok se koná mistrovství republiky v požárním sportu dospělých zde v Liberci, což je pro nás další motivace navíc.

U dorostenek a mužů je cíl jasný – postup na republiku. U žen se pokusíme postavit tým a poškádlit Poniklou, což bude přetěžký úkol, ale ne nereálný.  Jak to dopadne, záleží jen na tom, jak se k tomu dámy postaví.

Asi není moc co dodávat a nezbývá úplně nakonec poděkovat všem našim členům  a příznivcům za odvedenou práci v letošním roce a doufám, že se nám podaří na letošní skvělý dobrý rok navázat alespoň  podobně dobrým rokem 2018

Musím velmi ocenit podporu obce Bozkov, při tomto rozsahu našich aktivit bychom sami vše zajišťovali o mnoho komplikovaněji. A kdo ví, jestli by to bylo vůbec možné. Takže děkujeme a doufáme ve spolupráci i v následujících letech.

Závěrem děkuji všem našim členům a příznivcům za odvedenou práci a všem Vám přeji úspěšný rok 2018.