Úvodní stránka

SDH Bozkov v roce 2018 uskutečnil tři projekty, které obdržely podporu od Libereckého kraje.

V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,  č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, jsme obdrželi finnční podporu na následující projekty:

1 - Dětská soutěž O dráčka Soptíka Bozkov 2018

2 - Zajištění celoroční činnosti mládeže SDH Bozkov

3  -Letní tábor SDH Bozkov - Borečov 2018

Za udělenou podporu srdečně děkujeme

 

Dále jsme obdrželi podporu v rámci Programu Můj Klub - podpora sportu co nejširšího spektra dětí a mládeže a zkvalitňování aktivit pro jejich další sportovní rozvoj - od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

https://stredoskolskaunie.cz/wp-content/uploads/2015/01/msmt_logo.jpg

Za udělenou podporu srdečně děkujeme