Úvodní stránka

SDH Bozkov v roce 2017 uskutečnil tři projekty, které obdržely podporu od Libereckého kraje.

V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,  č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, jsme obdrželi finnční podporu na následující projekty:

1 - Dětská soutěž O dráčka Soptíka Bozkov 2017

2 - Příprava a doplnění materiálního vybavení mládeže SDH Bozkov

3  -Dětský letní tábor SDH Bozkov - Borečov 2017

Za udělenou podporu srdečně děkujeme

 

Dále jsme obdrželi podporu v rámci Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

https://stredoskolskaunie.cz/wp-content/uploads/2015/01/msmt_logo.jpg

Za udělenou podporu srdečně děkujeme